دیاگ

دستگاه عیب یاب  PSP Diagnostic

 • نمایش شناسه ECU
 • نمایش پارامتر ها
 • تست عملگرها
 • نمایش ذخیره گراف پارامترها
 • مقداردهی (ریست )
 • فلش ECU
 • تعریف سوئیچ و خواندن کد کلید
 • عیب یابی تجهیزات جانبی …، Panel , Airbag, A.B.S
 • عیب یابی گیربکس های اتوماتیک
 • پیکربندی و تعویض BSl , ECU
 • دانلود اتوماتیک همراه با نمایش تصویر ECU
 • ارتباط از طریق EOBD