۰۶
فروردین

افتتاح دفتر فروش شرکت فنی مهندسی پارتیزان صنعت در استان مازنداران

افتتاح دفتر فروش شرکت فنی مهندسی پارتیزان صنعت در استان مازنداران
و انتصاب جناب مهندس رجب پور به عنوان مدیر فروش شرکت فنی مهندسی پارتیزان صنعت

دفتر فروش : بابل ، خیابان طالقانی نبش شهرک طالقانی

تلفن تماس : 9-32290788-011