۲۲
مرداد

گوشه ای از همایش تیرماه ۱۳۹۷

با تشکر از جناب مهندس مهدی علیپور بهزادی سرکار خانم مهندس شیرانی مهندس سهیل طهماسبی مهندس شهروز اسدی پور مهندس اکبر بلنچ و …کلیه همکارانی که زحمت فراوان کشیدن...

ادامه مطلب